fbpx

Mijn werkwijze

Het belangrijkste is het leerproces wat jullie kind doormaakt en niet de oplossing!

Hoewel elk coachtraject natuurlijk anders is, bestaat het altijd uit een bepaalde volgorde van stappen:

Vrijblijvende kennismaking

Als eerste wil ik graag in een oriënterend gesprek kennis maken met jullie, als ouders. Dit kan bij jullie thuis of in mijn praktijk. We bespreken daarin wat de hulpvraag is, en wat ik daarin zou kunnen betekenen. Ik vind het belangrijk dat er een ‘klik’ is; met andere woorden dat het goed voelt om de samenwerking aan te gaan. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat jullie kind aanwezig is.

Als het voor ons beiden goed voelt, kunnen we het coachtraject starten met een intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek duurt maximaal 1,5 uur en kan bij jullie thuis of in mijn praktijk. Dit gesprek voer ik graag alleen met jullie als ouders. Bij voorkeur is het gesprek met beide ouders. Van te voren stuur ik per e-mail een uitgebreid intakeformulier. Dit formulier ontvang ik graag 5 dagen voor onze afspraak terug, zodat ik mij goed kan voorbereiden.

In het intakegesprek nemen we samen het ingevulde formulier door en gaan we dieper in op jullie hulpvraag. Na de intake maak ik een coachingsovereenkomst met daarin onder andere wat jullie hulpvraag is.

Tijdens de coachsessies kunnen er als bijlage in de coachingsovereenkomst nog hulpvragen van jullie kind worden toegevoegd.

Nadat de coachovereenkomst getekend is, kan de eerste coachsessie beginnen. Ik ga tijdens de coachsessies samen met jullie kind kijken wat zijn/haar hulpvraag is. Wanneer deze verschilt met die van jullie als ouders, dan komt de hulpvraag van het kind op de voorgrond te staan. In dit proces neem ik jullie natuurlijk mee.

De coachsessies

In de eerste coachsessie ligt de nadruk op het opbouwen van een vertrouwensband met jullie kind. Ik stel jullie kind spelenderwijs op zijn/haar gemak om zo een diepgaand contact op te bouwen. Omdat elk kind uniek is, speel ik zoveel mogelijk in op de leeftijd, talenten en behoeften van het kind. Dit is het belangrijkste, zodat er vanuit een basis van vertrouwen en veiligheid kan worden gewerkt. Binnen dit veilige en vertrouwde contact ga ik spelenderwijs praten over wat jullie kind lastig vindt en graag zou willen (veranderen). Daardoor ontstaat er een kindgerichte hulpvraag waarmee we samen gaan werken.

Samen stellen  we doelen op en wandelen een richting in, met veel inbreng van jullie kind. Ik zal hierin een coachende rol op me nemen door aandachtig te luisteren, verschillende gesprekstechnieken toe te passen en mijn creativiteit in te zetten.

Ook kan ik door middel van het geven van energetische behandelingen blokkades opheffen zodat de energie weer kan stromen. Dit kan ik doen o.a. door middel van handoplegging.

Oudercontact n.a.v. coachsessies

Na elke sessie stuur ik ouderpost. Hierin vermeld ik kort waaraan we gewerkt hebben. Soms heb ik tips/adviezen over hoe je thuis kunt helpen het geleerde in het dagelijks leven samen te oefenen.

Na 5 sessies gaan we kijken hoe het nu met jullie kind gaat en waar zijn/haar ontwikkeling nu staat. Dan kijken we of er nog meer sessies nodig zijn, en zo ja, hoeveel. In een evaluatiegesprek met jullie als ouders bespreken we de voortgang, is er ruimte om van gedachten te wisselen en kunnen jullie tips of adviezen ontvangen. Jullie mogen tussendoor natuurlijk ook altijd vragen stellen over jullie kind en zijn/haar voortgang.

Afsluiting van het coachtraject

Het traject wordt afgesloten als jullie kind zijn/haar doelen behaald heeft en weer op eigen kracht samen met jullie verder kan. Het is lastig om op voorhand te zeggen hoeveel sessies jullie kind nodig heeft. Dit heeft te maken met wat jullie kindgerichte hulpvraag is en of er meerdere thema’s onder liggen. Ik streef altijd naar een kortdurend traject.