fbpx

Wat kost kindercoaching?

Een coachtraject bestaat altijd uit een vrijblijvende kennismaking, een intake gesprek en een nader te bepalen aantal coachsessies. Ik streef altijd naar een kortdurend traject en vaak zijn er relatief snel voordelen te behalen voor het kind en daarmee dus ook voor jezelf als ouder.

De kennismaking is altijd gratis en vrijblijvend. Dat doe ik omdat vertrouwen een grote rol speelt in een coachtraject. Zowel jullie vertrouwen als ouders in mij als kindercoach, maar zéker ook het vertrouwen van je kind, je dierbaarste bezit! Daarom is het van belang dat het kind ook (even) aanwezig is bij de kennismaking.

Een uigebreidere beschrijving van mijn werkwijze vind je hier.

Tarieven Kindercoaching

Afspraak Kosten * Opmerking
Vrijblijvende kennismaking Gratis Maximaal 30 minuten. Kan zowel bij jullie thuis als in mijn praktijk.
Geboorte in kaart brengen € 100,= Duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Dit vindt plaats in mijn praktijk, zonder aanwezigheid van jullie kind.
Coachsessie ** € 75,= Maximaal 60 minuten.
Healing op afstand € 40,= Maximaal 60 minuten. Dit kost verder geen tijd van ouders of kind.
* Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW
** Een coachsessie kan bestaan uit alleen coaching, of een combinatie van coaching en een energetische behandeling/ondersteuning. Dit bepalen we in overleg.

Afzeggingen

Het afzeggen of verzetten van een gemaakte afspraak is altijd mogelijk per e-mail of telefonisch. Tijdens een sessie kan ik uiteraard de telefoon niet opnemen; spreek dan alsjeblieft de voicemail in, met daarbij een duidelijke vermelding van de naam van het kind.

Het verzetten of afzeggen van een gemaakte afspraak dient tenminste 24 uur van te voren te gebeuren. Als dat het geval is, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Wanneer het korter dan 24 uur van te voren wordt gedaan, of iemand komt niet opdagen zonder opgaaf van reden, dan moet ik de gereserveerde tijd helaas gewoon in rekening brengen.

Vergoedingen

Helaas wordt (energetische) kindercoaching niet vergoed door de zorgverzekering of de gemeente. Wel kun je de gemaakte kosten opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte.